”Min elev var i fas med de andra eleverna när hon kom tillbaka. Jag tycker att det fungerade mycket bra! Jag upplever att det gjort mycket gott för henne att vara i en mindre klass. Hon vågar mer och tar för sig lite mer nu än tidigare!”

”Samarbetet under min elevs tid hos er har fungerar utmärkt! Hon tränar vidare på stavningen som ni också uppmärksammade. Jag upplever att det är hög kvalité på er skola och undervisning och skulle inte tveka att sätta mitt eget barn hos er.”

”Jag har haft många elever utomlands under läsårens gång. Jag är lärare i svenska och engelska och det jag såg när mina elever kom tillbaka var underbart! Jag såg att de jobbat flitigt och att de verkligen fått stöttning med de delområden de var svagast i. Detta tackar jag för. När eleverna kom tillbaka kunde jag bara ta och arbeta vidare från det de arbetat hos er. Jag tackar för ett gott samarbete!”

”Min elev har kunnat hoppa in i undervisningen och vara delaktiga sedan hon kom hem. Hon är helt i fas med var hon skulle ha varit om hon varit kvar hemma. Jag märker dock att hon har med sig andra stora kunskaper och erfarenheter som hon kan dela med oss andra. Hon talar bara positivt om sin tid på Sanuk!”