Boka förskola

Anmälan till Sanuk förskola

* = obligatoriskt fält.

Ort: *
Koh LantaHuay YangHua Hin

Läsår: *

Fr.o.m. vecka - t.o.m. vecka: *
-

Uppgifter barn:
Namn: *

Personnummer: *

Passnummer: *

Gatuadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Uppgifter vårdnadshavare 1:
Namn: *

Personnummer: *

E-post adress: *

Mobiltelefon: *

Uppgifter vårdnardshavare 2:
Namn:

Personnummer:

E-post adress:

Mobiltelefon:

Särskilt stöd:
Eleven har idag behov av särskilt stöd: *
janej

Om Ja, lämna närmare beskrivning:

Övrigt som är bra för skolan att känna till:

Jag har läst och godkänt Sanuks villkor: *