Grundskola

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling. Vi driver förskoleklass samt årskurs 1 till 9 så skolan hälsar barn mellan 6 och 16 år välkomna.

Skolan följer de svenska läroplanerna LpFö och Lgr11. I grundskolan på Sanuk arbetar enbart grundskolepedagoger som har utbildning för, och minst 5 års aktuell erfarenhet från, skolan i Sverige och ett arbete med de åldersgrupper de blir att ansvara för på Sanuk. Det innebär t.ex. att våra lågstadiepedagoger har aktuell och relevant kompetens inom grundläggande läs-, skriv och matematikutveckling och alla våra mellanstadiepedagoger har en bred och djup ämneskompetens och metodik för mellanstadiets ämnen samt ett förhållningssätt och bemötande som är utvecklande och gynnsamt för åldersgruppen. Våra långtidselever på högstadiet är inskrivna på Sofia Distans för att säkerställa att de får rätt undervisning på rätt nivå i skolans alla ämnen hela läsåret och för att kunna genomföra nationella prov och få betyg.

Vi jobbar i små grupper med ca 12 barn per grupp där vi utgår från varje barns unika behov och mål. Tillsammans med våra erfarna och kvalificerade pedagoger ger vi handledning och stöd för att varje barn ska få utrymme att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi jobbar aktivt med personlig utveckling och därför blir det självklart för oss att ta hänsyn till och utgå ifrån, varje barns individuella behov, kompetenser, intressen och målsättningar.

För att utvecklas positivt behöver man också känna trygghet och glädje. Vi lägger därför stor vikt vid att hjälpa barnen att tidigt lära känna varandra och personalen samt att underlätta för stora och små att umgås.
För att skapa en stark sammanhållning och öppen kultur har vi gemensamma samlingar varje morgon där vi bla jobbar med gruppstärkande övningar, namnlekar, morgongymnastik, yoga och andra övningar. Alla föräldrar är naturligtvis varmt välkomna att delta vid dessa samlingar! Vi vill att verksamheten ska kännetecknas och beskrivas av den gemenskap och glädje som råder.

Kunskap och lärande är viktigt och återkopplingen vi ofta får från lärare på hemskolorna är att elever som gått hos oss utvecklats mycket och har nått långt utifrån läroplanens mål. Att de även utvecklats socialt brukar vara något som märks.

Eftersom vi är i Thailand,

äter vi självklart oftast thaimat.

Våra skolor har anpassade lokaler i thailändsk miljö, nära strand och hav. Utöver skolans centrala områden passar vi också på att lära oss om Thailand och den thailändska kulturen på olika sätt i vad vi kallar thaitema. Thaitema kan handla om många olika spännande saker som t.ex att få pröva på att göra batik, besöka ett tempel, gummi- eller annanasplantage eller få göra sin egna kratong och mycket annat som kopplar an till Thailand. Allt dokumenteras i varje elevs egen och unika Thailandsbok. Boken blir ett fint minne och ett bra underlag för redovisning i hemskola.

Eftersom vi är i Thailand äter vi självklart oftast thaimat, däremot kryddad så den passar våra västerländska smaklökar.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.

Upplev Thailand genom att dela upp
er vistelse mellan våra skolor!

Våra skolor