Skip to content

Grundskola

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling, allt med utgångspunkt från vår värdegrund RAR. Vi erbjuder förskoleklass samt årskurs 1 till 9 och hälsar elever mellan 6 och 16 år välkomna.

Skolan utgår från den svenska läroplanen, Lgr22. I grundskolan på Sanuk arbetar enbart grundskollärare som har utbildning för och minst 5 års aktuell erfarenhet från arbete i skolan i Sverige och ett arbete med de åldersgrupper som de ansvarar för på Sanuk. 

Vi tar emot elever från 4 veckor upp till ett helt år, eller flera. Skolan börjar 08:30 och slutar kl 14:00 förutom på fredagar då eleverna slutar kl 12:00. Lunch serveras måndag till torsdag och det finns frukt och vatten alla dagar. 

Vi arbetar med max 12 barn per grupp, där vi utgår från varje barns unika behov och mål, vilket ger varje elev utrymme att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För oss är personlig utveckling i fokus och därför blir det självklart för oss att ta hänsyn till och utgå ifrån, varje barns individuella behov, kompetenser, intressen och målsättningar.

Idrott har vi varje vecka och då utnyttjar vi fullt ut det faktum att vi befinner oss i en tropisk miljö och använder flitigt strand och pool där vi ofta har simundervisning. Vi har dessutom någon gemensam idrottsdag, hela skolan tillsammans, varje termin.

För att utvecklas positivt behöver man också känna trygghet och glädje. Vi lägger därför stor vikt vid att hjälpa eleverna att tidigt lära känna varandra och personalen samt att underlätta för stora och små att umgås.

För att skapa en stark sammanhållning och öppen kultur har vi gemensamma samlingar varje morgon. Här arbetar vi med gruppstärkande övningar, namnlekar, morgongymnastik, yoga och andra aktiviteter. Alla föräldrar är naturligtvis varmt välkomna vid dessa samlingar! Vi vill att verksamheten ska kännetecknas och genomsyras av den gemenskap och glädje som råder.

Kunskap och lärande är viktigt. Återkopplingen vi får från lärare på hemskolorna är att elever som gått hos oss utvecklats mycket och har nått långt utifrån läroplanens mål. Att de även utvecklats socialt brukar vara något som märks.

Eftersom vi är i Thailand,

äter vi självklart oftast thaimat.

Våra skolor har anpassade lokaler i thailändsk miljö, nära strand och hav. Utöver skolans ämnen passar vi också på att lära oss om Thailand – kulturen, naturen, maten i vad vi kallar thaitema. Thaitema kan handla om många olika spännande saker som t.ex att få prova på att göra batik, besöka ett tempel, gummi- eller ananasplantage eller få göra sin egen krathong och mycket annat som kopplar an till Thailändsk kultur. Eleverna får också regelbundet undervisning i Thaispråk och lär sig enkla ord och fraser på thai. Detta dokumenteras i varje elevs egen och unika Thailandsbok, som blir ett fint minne och ett bra underlag för redovisning i klassen hemma i Sverige.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.

Upplev Thailand genom att dela upp
er vistelse mellan våra skolor!