Skip to content

Förberedelser inför skolstart

Hemma i Sverige

Inför en resa till oss på Sanuk och till Thailand söker man ledigt från sin hemskola. Det finns några olika alternativ för att söka ledighet som du kan läsa mer om i informationsbladet här nedan. När ni valt det alternativ som ni anser passar er bäst så kan ni ladda ner dokumenten “Rektor är beslutsfattare” och/ eller “Sanuk- Ett fullgott alternativ” och bifoga er ledighetsansökan.
Att söka ledigt från sin hemskola (pdf)
Rektor är beslutsfattare (pdf)
Sanuk – Ett fullgott alternativ (pdf)

När ni ansökt och fått er plats bokad hos oss på Sanuk kommer vår skolkoordinator att maila information som bl.a beskriver vilka förberedelser ni behöver göra inför er tid tillsammans med oss. 

Två till tre veckor innan skolstart tar er blivande lärare på Sanuk också en kontakt med er via mail. I mailet får ni information om skolstarten och en tid för inskrivningssamtal föreslås och bokas.

För elever som stannar en period som är kortare än 17 veckor ansvarar föräldern för att alla läromedel och planeringar kommer till oss. Planering som ligger några veckor fram i tiden efter skolstart och t.ex prov går utmärkt för hemskolan att skicka efter hand via mail.

Skolan har inte tillgång till svenska specialsalar i t ex hemkunskap, slöjd och NO-labb och kan därför inte alltid genomföra alla centrala innehåll i praktiska och estetiska ämnen på samma vis som i Sverige. Vi erbjuder möjlighet att utföra alla centrala innehåll med de material, verktyg och tekniker som finns och används i den kultur och miljö vi befinner oss. 

Elever som använder datorer eller läsplattor i undervisningen hemma i Sverige ska ha med sig sina egna digitala enheter till Thailand. Eleven och föräldern ska vara väl insatta i hur den digitala enheten och lärplattformen fungerar och kunna hitta och använda de läromedel, planeringar och material som finns i den. 

Elever som går i årskurs 1 till 5 och stannar 17 veckor eller längre får planering, läromedel, skolmaterial, undervisning och bedömning av oss medans elever i årskurs 6-9 får sin planering, material och bedömning från Sofia Distans.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår skolkoordinator via mailadressen skolkoordinator@svenskaskolanthailand.se

 

På plats i Thailand

För att på bästa sätt ta emot och stötta varje elev håller vi alltid ett inskrivningssamtal innan eleven gör sin första skoldag. Under inskrivningssamtalet får lärare, elev och förälder en möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med varandra, gå igenom rutiner, planering och material.

Om ni har en möjlighet är det därför bra att ni bokar resan så att ni kan finnas på plats några dagar innan skolstart.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.