Förskoleklass

Sanuk – Svenska skolan Thailand står för kvalitet, gemenskap och personlig utveckling.

Eleverna i förskoleklass och skolans yngre åldrar har ett nära samarbete där förskoleklassen arbetar mer skolförberedande. Förskoleklass har ibland även ett samarbete med barnen i barnklubb och förskola.

Vi tar emot barn från 4 veckor upp till ett helt år, eller flera. Förskoleklassens verksamhet utgår från läroplanen Lgr11. Vi jobbar i små grupper med upp till max 12 barn per grupp där vi utgår från varje elevs unika behov och mål. Alla lärare är utbildade och har minst 5 års yrkeserfarenhet. Förskoleklass börjar sin dag kl 8.30. Måndag till torsdag slutar barnen kl 14.00 och på fredagar kl 12.00.

Sanuk – Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling .
I den dagliga undervisningen arbetar vi med; 
– Språk och kommunikation
– Matematiska resonemang och uttrycksformer
– Natur, teknik och samhälle
– Skapande och estetiska uttrycksformer
– Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi vistas mycket ute i vår närmiljö, på skolgården och på stranden både i åldersintegrerade grupper tillsammans med grundskolan och i åldershomogena grupper. Självklart finns det mycket tid för fri lek, som är ett viktigt moment för att utveckla barnens fantasi, självkänsla och sociala kompetens.

Värdegrund
Vårt värdegrundsarbete heter RAR- Respekt för andra, Ansvar för sina handlingar och Respekt för sig själv, det genomsyrar allt vårt arbete.

Thailandstema
Genom vårt arbete med thailandsteman gör vi olika studiebesök och aktiviteter kring thailändsk kultur, religon, natur, traditioner, levnadsförhållanden och språk för att lära känna landet vi befinner oss i. Vi dokumenterar våra studiebesök med bilder och utifrån dessa samtalar vi om vår upplevelse och tillsammans skriver vi berättelser och faktatexter om det vi varit med om. Vi gestaltar också våra upplevelser i olika former och material via drama och rörelse.

Verksamhetsplan för förskoleklass (pdf)

Varmt välkommen till oss på Sanuk.