Skip to content

Förskoleklass

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling, allt med utgångspunkt från vår värdegrund RAR.

I förskoleklass utgår vi från den svenska läroplanen, Lgr22. Hos oss arbetar enbart lärare som har utbildning för och minst 5 års aktuell erfarenhet från arbete i förskoleklass i Sverige. Vi arbetar med max 12 barn per grupp, där vi utgår från varje barns unika behov och mål, vilket ger varje elev utrymme att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För oss är personlig utveckling i fokus och därför blir det självklart för oss att ta hänsyn till och utgå ifrån, varje barns individuella behov, kompetenser, intressen och målsättningar.

I den dagliga undervisningen i förskoleklassen arbetar vi med; 

Språk och kommunikation
Matematiska resonemang och uttrycksformer
Natur, teknik och samhälle
Skapande och estetiska uttrycksformer
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vi vistas mycket ute i vår närmiljö, på skolgården och på stranden både i åldersintegrerade grupper tillsammans med grundskolan och i åldershomogena grupper. Självklart finns det mycket tid för fri lek, som är ett viktigt moment för att utveckla barnens fantasi, självkänsla och sociala kompetens.

Utöver förskolans mål passar vi också på att lära oss om Thailand – kulturen, naturen, maten och språket i vad vi kallar thaitema. Thaitema kan handla om många olika spännande saker som t.ex att få prova på att göra batik, besöka ett tempel, gummi- eller ananasplantage eller få göra sin egen krathong och mycket annat som kopplar an till Thailändsk kultur. Vi dokumenterar våra upplevelser med text och bild i en individuell thailandsbok. Boken blir ett fint minne och ett bra underlag för redovisning i klassen hemma i Sverige.

Eftersom vi är i Thailand äter vi självklart oftast thaimat som är kryddad så att den passar våra västerländska smaklökar.

Verksamhetsplan för förskoleklass (pdf)

Varmt välkommen till oss på Sanuk.