Förskola

Många barn tycker det är roligt att träffa kompisar under sin thailandsvistelse. Att kombinera detta med pedagogisk verksamhet av hög kvalitet gör förskolan på Sanuk till ett bra val. Här får man nya vänner i barnanpassade lokaler och tillgång till pedagogiskt material, leksaker, roliga och genomtänkta aktiviteter och pedagogiskt utbildad personal som är med i leken och den planerade verksamheten.

På Sanuk driver vi förskoleverksamhet för barn mellan 3 och 5 år. Förskoleverksamheten utgår från Läroplan för förskola (LpFö 18 reviderad 2020) och har ett nära samarbete med barnklubben. På våra förskolor arbetar enbart utbildade förskolepedagoger med minst 5 års relevant erfarenhet från svensk förskola. 

Vi tar emot barn som stannar 4 veckor upp till ett helt år, eller flera. Förskolan öppnar kl 8:30 alla vardagar och stänger 14:00 utom fredagar då vi stänger kl 12:00. Lunch serveras mån-tors och frukt finns alla dagar.

Sanuk – Svenska skolan Thailand

Står för kvalitet, gemenskap och personlig utveckling.

För att säkerställa hög kvalitet i verksamheten arbetar vi endast med utbildade förskollärare med minst 5 års yrkeserfarenhet och inte mer än ca 5 barn per vuxen. Det är viktigt för oss att varje barn får mycket vuxentid och stöd i sin utveckling och all verksamhet utgår från barnets individuella behov, intressen och kompetenser.

Vi arbetar för att främja och utveckla barnets fantasi, självkänsla och sociala kompetens och det är viktigt att barnet känner sig trygg med andra barn och vuxna. Vi jobbar därför med mycket samarbetsövningar, massagesagor, gemensamma samlingar och konflikthantering. Självklart finns det mycket tid för fri lek då förskollärarna finns med som stöd och vägledare.

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet med lärande genom lek. I den dagliga verksamheten jobbar vi med barnens språkutveckling i svenska. Vi leker med språket, gör ramsor, rimmar och sjunger. Vi arbetar med matematik och naturkunskap på ett konkret sätt och tar in det i vår vardag. Det ges många möjligheter att arbeta med bild och form både i grupp och efter eget initiativ.

Rörelse har vi minst en gång i veckan. Då jobbar vi med olika rörelsebanor, rörelselekar och gympapass (“Miniröris” med Friskis och Svettis). Ibland badar vi i pool eller hav. Vi utnyttjar flitigt det faktum att vi befinner oss i en tropisk miljö och utnyttjar den vita kilometerlånga stranden till utflyktsmål där vi har tillgång till världens största sandlåda. Förutom boll och strandleksaker utforskar vi djur- och naturlivet i havet och på land.

Ca 2-3 veckor innan förskolestarten kontaktar pedagogerna er föräldrar och bokar tid för ett inskrivningssamtal. Syftet med samtalet är att lära känna varandra och få information om verksamheten. Tiden hos oss avslutas med ett utskrivningssamtal.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.

Upplev Thailand genom att dela upp
er vistelse mellan våra skolor!

Våra skolor

Bilder från vår förskola