Skip to content

Förskola

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling, allt med utgångspunkt från vår värdegrund RAR.    

Förskolan följer den svenska läroplanen, Lpfö18. I förskolan på Sanuk arbetar enbart förskollärare som har utbildning för och minst 5 års aktuell erfarenhet från arbete i förskolan i Sverige. Här får man nya vänner i barnanpassade lokaler och tillgång till pedagogiskt material, leksaker, roliga och genomtänkta aktiviteter.

På Sanuk driver vi förskoleverksamhet för barn mellan 3 och 5 år. Vi tar emot barn som stannar 4 veckor upp till ett helt år, eller flera. Förskolan öppnar kl 8:30 alla vardagar och stänger 14:00 utom fredagar då vi stänger kl 12:00. Lunch serveras mån-tors och frukt finns alla dagar.

I våra barngrupper finns inte fler än upp till 6 barn per förskollärare. Det är viktigt för oss att varje barn får mycket vuxentid och stöd i sin utveckling och all verksamhet utgår från barnets individuella behov, intressen och kompetenser.

Sanuk – Svenska skolan Thailand

Står för kvalitet, gemenskap och personlig utveckling.

Vi arbetar för att främja och utveckla barnets fantasi, självkänsla och sociala kompetens och det är viktigt att barnet känner sig trygg med andra barn och vuxna. Vi jobbar därför med mycket samarbetsövningar, massagesagor, gemensamma samlingar och konflikthantering. Självklart finns det mycket tid för fri lek då förskollärarna finns med som stöd och vägledare.

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet med lärande genom lek. I den dagliga verksamheten arbetar vi med barnens språkutveckling. Vi leker med språket, gör ramsor, rimmar och sjunger. Vi arbetar medvetet och aktivt med matematiskt tänkande, natur, miljö och skapande på ett konkret sätt i vår vardag. Det ges många möjligheter att bekanta sig med musik, sång, teknik, bild och form både i grupp och efter eget initiativ.

Rörelse har vi minst en gång i veckan då jobbar vi med olika rörelsebanor, rörelselekar och gympapass och ibland badar vi i poolen. Vi utnyttjar flitigt det faktum att vi befinner oss i en tropisk miljö och använder stranden, där vi har tillgång till världens största sandlåda. Förutom boll- och strandleksaker utforskar vi djur- och naturlivet i havet och på land.

Ca 2-3 veckor innan förskolestarten kontaktar pedagogerna er föräldrar och bokar tid för ett inskrivningssamtal där förskolläraren, barn och förälder får en möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med varandra. Om ni har en möjlighet är det därför bra att ni bokar resan så att ni kan finnas på plats några dagar innan starten i förskolan.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.

Upplev Thailand genom att dela upp
er vistelse mellan våra skolor!

Bilder från vår förskola