Skip to content

Avgifter och rabatter

Exempel på hur du räknar fram din skolavgift

SkolaAvgiftHögsäsongstilläggLågsäsongrabatt
4-8 veckor
9-12 veckor
13-16 veckor
17 veckor eller mer
Helår (inkl. läromedel)
6 950 THB/vecka
6 450 THB/vecka
5 950 THB/vecka
5 450 THB/vecka
135 000 THB/läsår
500 THB/vecka
500 THB/vecka
500 THB/vecka
500 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
En administrationsavgift om 2,000 THB tillkommer per bokad elev.
I avgiften ingår: Lunch mån-tors, frukt alla dagar, thaiteman
Sofia Distans
Termin
Helår
50 000 THB/ termin
90 000 THB/ helår
En administrationsavgift om 2,000 THB tillkommer per bokad elev.
I avgiften ingår: Lunch mån-tors, frukt alla dagar, thaiteman
FörskolaAvgiftHögsäsongstilläggLågsäsongrabatt
4-8 veckor
9-12 veckor
13-16 veckor
17 veckor eller mer
Helår (inkl. läromedel)
6 950 THB/vecka
6 450 THB/vecka
5 950 THB/vecka
5 450 THB/vecka
135 000 THB/läsår
500 THB/vecka
500 THB/vecka
500 THB/vecka
500 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
-1000 THB/vecka
En administrationsavgift om 2,000 THB tillkommer per bokad elev.
I avgiften ingår: Lunch mån-tors, frukt alla dagar, thaiteman
Barnklubb
1-5 veckor
6-9 veckor
10 veckor eller mer
3 950 THB/ vecka
3 750 THB/ vecka
3 550 THB/ vecka
I avgiften ingår: T-shirt, frukt & dryck alla dagar
Simskola
Simskola 1, 1 vecka
Simskola 2, 1 vecka
2 895 THB
2 895 THB
Fritidsklubb
1-5 veckor
6-9 veckor
10 veckor eller mer
2 950 THB/ vecka
2 750 THB/ vecka
2 550 THB/ vecka
I avgiften ingår: T-shirt, frukt & dryck alla dagar

Hög-/lågsäsong

Månaderna augusti, september, oktober, april och maj klassas som lågsäsong medans januari och februari klassas som högsäsong (gäller skola och förskola, ej barnklubb).

Om man går på skolan under en period som infaller både under låg- samt högsäsong debiterar vi veckan som ligger i skiftet baserat på hur många av vardagarna som infaller i respektive säsong (t.ex. om 3 av veckans vardagar är de sista under Oktober debiterar vi enl. lågsäsongstaxa).

Lovveckor

Om en eller flera av skolans lov-veckor infaller under ditt barns tid tillsammans med oss debiteras den naturligtvis inte, likväl som den inte tillgodoräknas som en del av perioden.

Rabatter

Återkommanderabatt
För skolfamiljer fr.o.m läsåret 11/12 erbjuder vi 10% i återkommande rabatt både för förskola och skola. Rabatten följer med dig och din familj även om du väljer att gå på en Sanuk skola på en annan ort under er nästa Thailands vistelse.

Storfamiljsrabatt
För den större familjen erbjuder vi flerbarnsrabatt på 10% fr.o.m det tredje barnet till skola och förskola.

Fritidsklubbsrabatt
Barn som är inskrivna på grundskolan under en period då de också önskar delta i fritidsklubben erhåller en rabatt på 1,000 THB/ vecka vid bokning.

Olika rabatter kan inte kombineras.

LÄNKAR