Skip to content

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet
Kundnöjdhet
Kundnöjdhet
Kundnöjdhet

Numera kommer varje läsår drygt 600 elever och deras ca 1,200 föräldrar till oss och våra Sanukskolor i Thailand. Vi är otroligt stolta över den kvalitativa skolverksamhet vi lyckats bygga upp genom åren och inte minst den fina återkoppling vi regelbundet får från både återvändande och nya skolfamiljer.

Som en naturlig del i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete med skolornas kärnvärden (kvalitet, gemenskap och personlig utveckling) får varje elev och föräldrapar i slutet av sin tid tillsammans med oss betygssätta vår verksamhet ur olika perspektiv via en enkät.
Enkäterna tar upp olika frågeställningar som kopplar an till våra kärnvärden ur elevens respektive föräldrarnas perspektiv och för den tid dom gått på skolan tillsammans med oss. Betygsskalan är från 1 till 5 med 5 som toppbetyg.

Betygen som du ser på vår hemsida är det sammanställda snittbetyget samtliga skolor fått från elever och föräldrar från respektive läsår.

Kan vi säga annat än att vi är väldigt stolta över de otroligt fina betygen vi får och att det sporrar oss att jobba ännu hårdare för att vi ska kunna fortsätta möta upp, och så långt som möjligt överträffa, alla våra befintliga och nya skolfamiljers förväntningar på vad en kvalitativ skolgång verkligen innebär.

Vill du läsa mer om vad några av alla familjer tycker om sin tid tillsammans med oss kan du gå in på sidan Röster om skolan.

Vi hälsar dig och din familj varmt välkommen till oss!
// Personalen på Sanuk