Skip to content

Årskurs 1-5

Sanuk- Svenska skolan Thailand står för kvalité, gemenskap och personlig utveckling, allt med utgångspunkt från vår värdegrund RAR.     

Elever som går hos oss kortare tid än 17 veckor har med sig alla läromedel och planeringar från sin hemskola via er föräldrar och det är hemskolan som bedömer elevernas resultat. Läraren på Sanuk handleder sedan eleverna och ser till att skolarbetet bedrivs utifrån hemskolans planering så att eleven ligger i fas med klasskamraterna hemma, när det är dags att åka tillbaka till Sverige igen. 

Om hemskolan arbetar med en digital plattform är det viktigt att du som förälder är insatt i den om hemskolan lägger upp planeringar och läromedel för eleven där inom de olika ämnena.

När elevens period tillsammans med oss är över håller vi ett utskrivningssamtal. Där  lämnar vi en arbetsbeskrivning med utgångspunkt från den planering och de mål vi fått från elevens hemskola.

Elever som stannar 17 veckor eller längre får planering, läromedel, skolmaterial, undervisning och bedömning av oss. Vid utskrivningssamtalet lämnar vi skriftliga omdömen samt dokumentation av de mål vi ser är uppnådda utifrån läroplanen. Vi håller även utvecklingssamtal under elevens tid hos oss för att stämma av elevens kunskaps- och sociala utveckling.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.