Skip to content

Målsättning, värderingar och kärnvärden

Vår målsättning

• Förstahandsvalet för den skandinaviska skolbarnsfamiljen i Thailand

Våra kärnvärden

• Kvalitet
• Gemenskap
• Personlig utveckling

Våra värderingar

• Respekt för andra
• Ansvar för sina handlingar
• Respekt för sig själv

Värderingar

Det är viktigt för oss att skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barns tid tillsammans med oss. Det innebär bl.a. att vi enbart anställer engagerade pedagoger som brinner för sin uppgift och sina ämnen och har en stor förmåga att motivera ditt barn. Vi tror att varje barn bär med sig kunskaper, erfarenheter och en inre drivkraft, det är därför viktigt att våra pedagoger är skickliga på att se varje barns unika förutsättningar. Utöver engagemanget som pedagogerna har med sig till oss arbetar vi aktivt med vår värdegrund RAR. Definitionen på vad RAR innebär skapas varje år tillsammans med respektive Sanukskolas barn och elever och kommer sen att genomsyra hela verksamheten. Från skolskjutsen på morgonen (Koh Lanta) till morgonsamlingen, lektionerna, kön till lunchen, ja allt! Från första skoldagen, veckan, terminen och hela läsåret. Att även föräldrar blir att omfattas av RAR vid t.ex. föräldrafikat på skolan är jätteviktigt- tillsammans gör vi en bra skola! Nedan kan du läsa mer om vad barnen och eleverna på en av våra skolor definierat RAR till för skolåret 18/19.

Respekt för andra:

Dela med sig och ta hand om varandra
Alla ska få vara med, ingen ska vara ensam
Alla får vara som de är
Alla ska få prata till punkt utan att bli avbrutna
Säga snälla saker till varandra
Låta bli att använda fula ord och svordomar
Ta upp ev. problem med den det berör, inte prata bakom ryggen

Ansvar för sina handlingar:

Stå för det man har sagt och gjort utan att skylla ifrån sig
Tänka på vad man säger
Inte ljuga
Kunna säga förlåt

Respekt för sig själv:

Vara ärlig mot sig själv
Våga säga nej
Stå upp för sig själv, vad man tycker och hur man är
Kunna tycka att man själv är bra utan att andra tycker att man skryter

Kärnvärden

Varje typ av verksamhet bör ha sina egna kärnvärden, eller ledord, klart definierade för att kunna erbjuda och kommunicera en klar och tydlig inriktning. Det är naturligtvis viktigt för att verksamhetens kunder ska känna en trygghet i vad man kan förvänta sig, men också för att de anställda ska känna en trygghet i hur de ska agera och prioritera. Sanuk- Svenska skolan Thailand har tre tydliga kärnvärden och exempel på hur vi integrerar dessa i vår verksamhets vardag ser du nedan.

Kvalitet:

Vi tycker att små elevgrupper är en framgångsfaktor, alla barn och elever kommer med olika förutsättningar och behov i såväl barnklubb, som förskola och skola. Hos oss utgår verksamheten från varje barns behov, intressen och förutsättningar.

Vi dokumenterar varje elevs kunskapsutveckling utifrån tydliga målkriterier i samtliga ämnen för att säkerställa och tydliggöra vad eleverna har utvecklat och lärt sig hos oss (gäller de elever som stannar 3 månader eller längre). Det är många lärare på hemskolorna som reagerar positivt över att eleverna har fått många nya och rika erfarenheter under sin tid på Sanuk vilket ger dem bästa möjliga förutsättningar för sina fortsatta studier.

Det faktum att alla pedagoger är utbildade och har minst 5 års yrkeserfarenhet gör att vi kan erbjuda hög kvalitet på undervisning, hög kunskap om barns utveckling, goda ämneskunskaper och förstås mycket mer. Vi är stolta över att år efter år få tillgång till så kompetenta och engagerade pedagoger.

Gemenskap:

Att skolan är liten, och att klasserna är små gör att alla elever känner varandra och pedagogerna väl och det är underbart att se en 13-årig ungdom umgås med ett barn som är 7 år. Vi har ett medvetet arbete för att alla barn snabbt ska känna grupptillhörighet och uppleva den gemenskap som vi har på skolan. Varje morgon har vi gemensam morgonsamling med alla de yngre barnen respektive skolbarnen. En dag i veckan är det storsamling med alla åldrar. På morgonsamlingen är det många roliga och utmanande gruppövningar och lekar som stärker sammanhållningen såsom yogaövningar, morgongymnastik, sång o musik. Vi har också flera gemensamma aktivitetsdagar där vi har idrott på stranden, tävlingar, lekar och uppskattade studiebesök.

Att även föräldrar upplever att de ingår i vår gemenskap är viktigt för oss. Alla föräldrar är därför välkomna att vara med vid morgonsamlingarna. En dag i veckan kan dessutom alla stanna kvar en stund för att fika tillsammans och på så sätt lära känna andra familjer och kanske byta idéer och tankar om vistelsen i Thailand.

Personlig utveckling:

De flesta elever utvecklar många nya talanger under sin vistelse här, särskilt på det sociala planet. Varje vecka får barnen nya kompisar och de lär sig att ta hand om nya vänner och se till att alla är en del av gemenskapen. Stöd i varje barns personliga utveckling får de från oss vuxna som ser varje barn och kan utmana alla utifrån deras förutsättningar och intressen. Vi tar in den thailändska kulturen så som maten, språket, religionerna, seder och bruk i vår verksamhet vilket skapar förståelse och kunskap om livet i Thailand.

Målsättning

 
Att sätta klara och tydliga mål hjälper både individen och verksamheten framåt då målet i sig tydliggör en inriktning. Vi på Sanuk- Svenska skolan Thailand har en tydlig målsättning; vi ska bli förstahandsvalet för den skandinaviska skolbarnsfamiljen i Thailand. Det kommer kräva hårt och gediget arbete från vår sida för att leva upp till dina, och andra kunders, förväntningar och krav. Vi är övertygade om att vägen dit går via våra gemensamma värderingar och verksamhetens kärnvärden. Testa oss.