Skip to content

Koh Lanta Skolan

Välkommen till den första svenska skolan som öppnade i Thailand i början av 2000-talet och som fick namnet SANUK av den första läraren som anställdes. Det självklara skolvalet för bofasta familjer och longstay på Koh Lanta. 

Vilka är fördelarna med att gå hos oss på Sanuk – Svenska skolan Thailand generellt och på Koh Lanta specifikt?

Det finns många olika skäl varför elever och föräldrar väljer att anmäla sig och återkomma till oss på Sanuk – Svenska skolan Thailand på Koh Lanta.

En faktor är att vi följer de svenska läroplanerna under hela läsåret, en annan att vi enbart anställer välutbildade och yrkeserfarna lärare i för- och grundskolan. Sanuk har ett väldigt gott rykte som vi värnar mycket om, det gör att vi varje år har en lång rad erfarna och kvalificerade pedagoger som söker sig till oss för arbete. Med det urvalet kan vi välja bland dem som passar bäst för de elever som kommer att gå hos oss. Vi gläds också åt att vi varje år har möjlighet att anställa många återvändande lärare till stor fördel för våra elever och hela vår verksamhet. Det är ett kvitto på att vi också har lyckats vara attraktiva arbetsgivare.

Hos oss kan man som förälder vara 100% trygg med att varje barn och elev möts av en lärare som är behörig i och har aktuell erfarenhet av att arbeta med just de åldrar som de undervisar eller handleder elever i här hos oss på Sanuk.

Vi som driver skolan har naturligtvis själva en gedigen bakgrund med utbildning för, och erfarenhet av, arbete som lärare och rektorer i Sverige. Vi vet hur viktig varje enskild lärares utbildning, erfarenhet, kompetens och engagemang är för att varje elev ska bli sedd och få den undervisning och stöttning de har rätt till.

Det är för våra elever vi finns till och de bofasta svenskar som driver olika företag på Koh Lanta väljer att ha sina barn i vår skola under hela läsåret och flera läsår i rad. För familjer som vistas på Koh Lanta i några månader är det naturligtvis väldigt viktigt både för elever, föräldrar och för hemskolan att eleven ska ligga i fas med sina klasskamrater hemma när det är dags att återvända till Sverige efter resan. Vi har noggranna uppföljningar med alla våra elevers hemskolor som visar att vi lyckas med detta.

Det är ett stort förtroende från både föräldrar men också från lärare, rektorer och skolchefer i Sverige att vi får undervisa och handleda eleverna här under deras vistelse i Thailand. Det förtroendet förvaltar vi med ödmjukhet, professionalitet och ansvarstagande.

Hos oss arbetar vi alltid i undervisningsgrupper om max 12 elever vilket gör att eleverna snabbt kommer in i skolan, gemenskapen och studierna. Det skapar goda förutsättningar för lärande, stor trygghet, fina vänskapsband och väldigt trevlig atmosfär. Om skolan skulle vara fullbokad och vi inte har möjlighet att öppna en till grupp måste vi ibland dessvärre säga nej till en anmälan eftersom vi aldrig överskrider vårt max tak på 12 elever.

Vi är mycket noggranna med att vi har en trygg och fin stämning på skolan och att det råder studiero i klassrummet. Hos oss är alla elever och föräldrar välkomna in i gemenskapen oavsett var någonstans på Koh Lanta man bor. Att visa respekt för andra, ta ansvar för sina handlingar och att ha respekt för sig själv är något vi tror är väldigt viktigt för varje individ och därför genomsyrar dessa värden och förhållningssätt hela verksamheten hos oss på Sanuk.

Sanuk är en skola och förskola med fokus på de barn och elever som går hos oss och på deras utveckling och undervisning. Det förtroende som en lärare och en skola inger i egenskap av att vara just lärare och skola ska inte användas för syften som inte har med elevers kunskapsutveckling, omsorg och fostran att göra. Till sådana syften hör till exempel att sälja eller göra reklam för produkter och tjänster som inte är skolrelaterade. Vi som skola och våra lärare har därför ingen kommersiell koppling till bostadsuthyrare, bostadsförsäljare, resorter eller andra företagsidkare.

Våra kärnvärden bidrar väldigt positivt – att vi prioriterar och fokuserar på pedagogisk och akademisk kvalité, gemenskap och personlig utveckling och inte på att i alla lägen hålla lägsta pris.

På Sanuk har vi valt att fokusera på sunda kärnvärden, god undervisning för alla elever och en lugn och trygg skolmiljö. Vi har därför valt bort särskilda profiler och inriktningar för vissa elever inom ämnesområden som redan ingår i den ordinarie undervisningen för alla, kostar extra och dessutom inkräktar på eleverna viktiga skoltid tillsammans med behöriga lärare.

Att ta del av den thailändska naturen, kulturen, religionerna, traditionerna, maten och språket är självklara inslag i skolans verksamhet och inom ramen för både grundskolans ämnen och vårt elevens val-thaitemat.

Vår skola passar familjer som värdesätter god undervisning, arbetsro, trygghet, hållbarhet och vänskapsband för livet. Det är också några av de områden vi får mycket positiv feedback på att våra elever, föräldrar och hemskolor värdesätter väldigt mycket.

KOH LANTA SKOLAN

Vår skola på Koh Lanta ligger mitt emellan det populära villaområdet Southern Lanta Residence och resorten Southern Lanta. Skolbyggnaden ligger i anslutning till en av resortens pooler, som vi använder flitigt på förmiddagar och även när havets vågor inte inbjuder till bad. Skolans läge har kommit att bli väldigt uppskattat tack vare närheten till strand och hav och samtidigt långt från trafiken på öns huvudväg.

Skolgården är väl tilltagen för att barn och elever ska få tillgång till en yta naturlig för lek och rörelse. Gården har bl.a en bollplan, basketkorgar, pingisbord och även två stycken kingrutor. Det finns även en stor sandlåda, lek-kök och en tusentrådskoja i skuggan av vår ena sala för våra yngsta. Resortområdet erbjuder dessutom tre pooler, lekplats, beachvolleybollplan och tennisbanor.

Fritidsintressen och idrott

Vi vill att vår unika närmiljö ska erbjuda våra många idrottsintresserade elever både en möjlighet att utöva sina intressen på raster och vid våra idrottslektioner såväl som på sin fritid. Elever med intresse för kampsport och thaiboxning, simning, fotboll, beachvolleyboll, tennis och yoga har mycket goda möjligheter att delta i träningar efter skoltid genom att anmäla sig och betala självkostnadspris för organiserade träningar, eller genom att spela och delta spontat med stöd av engagerade föräldrar. Sanuk har fostrat många duktiga beachvolleyspelare genom åren och eleverna från Sanuk når ofta framgång inom beachvolleyboll både på Koh Lanta och i Sverige. 

Klimat och hållbarhet

Skolan har även ett starkt intresse för och engagemang i närmiljön och lokalsamhället på Koh Lanta. Vi är med i Trash Hero för att bidra till att minska användandet av plast i olika former som t ex engångsflaskor, sugrör, plastpåsar och kassar. Skolan deltar också i olika städaktiviteter för att städa ön från plastavfall och hålla stränderna rena. Vi är också noggranna med att sortera skolans avfall för att skilja på glas, metall, plast och batterier. I skolan lär sig eleverna om kompostering då alla matrester från skolan komposteras och vi är aktiva i att minska matspillet i anslutning till lunchen. Att vi är i Thailand märks lite extra då vi bl.a. använder oss av torkat elefantbajs i komposten.

Vi bidrar till och lär oss av lokalsamhället på Koh Lanta genom att delta i utbyten med lokala skolor, organisationer och enskilda individer. Detta främjar en god utveckling för närmiljön och för alla barn och unga på Koh Lanta.

Ett kärt och flerårigt engagemang som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är också samarbetet med organisationen Children of the Forest. Varje år stödjer vi dem genom att samla in kläder, leksaker, hygienartiklar och pengar. Eleverna engageras i det arbetet genom att få vara med och planera och genomföra en insamlingsdag med aktiviteter, fika och lotteri i februari/mars samt genom att vara värdar för ett två dagars besök när ca 50 av barnen från Children of the Forest kommer till oss i maj. Här kan du se bilder från delar av arbetet med Children of the Forest

Allt detta tillsammans med vårt medvetna arbete med skolans värderingar Respekt för andra, Ansvar för sina handlingar och Respekt för sig själv och våra kärnvärden kvalité, gemenskap och personlig utveckling ledde under 2012 till att det kvalitetsmedvetna bolaget Apollo valde Sanuk- Svenska skolan Thailand när de ville etablera ett samarbete med en svensk skola på Koh Lanta. Det ser vi som ytterligare ett kvitto på att vi valde rätt inriktning på vår verksamhet redan vid etableringen 2004.

För att se hur en dag på Sanuk på Koh Lanta kan se ut titta gärna in i albumet “En dag på skolan”. Du kan även se fler bilder från vår dagliga verksamhet under Bilder > Koh Lanta samt genom att följa oss på Facebook samt Instagram.

Skolskjuts

För er som valt att bo på södra Klong Dao, Long Beach eller norra Klong Kong ordnar vi skolskjuts till självkostnadspris för elever i åk 1-9. Skolskjutsen hämtar t.ex vid Lanta Loft, Garden Hill/ Malee Beach och Slow Down. Anmälan om skolskjuts görs till skolans koordinator på: skolkoordinator@svenskaskolanthailand.se där ni talar om vilka veckor ni önskar skolskjuts samt var ni bor. Kostnaden för skolskjutsen är 2,500 THB/ vecka och den summan delas mellan familjerna som fått plats på bilen. Som exempel blir kostnaden 50 THB per barn och dag när 10 barn utnyttjar servicen (2,500/ 5 dagar/ 10 barn).

LÄSÅRSTIDER 2022/2023

Höstterminen 2022 startar måndagen den 22 augusti och pågår t.om. fredagen den 23 december då skolan stänger för jullov. Vårterminen 2023 startar onsdagen den 11 januari och vi bedriver verksamhet t.om. fredagen den 2 juni med uppehåll för lov och studiedagar enligt nedan.

Lov och studiedagar

Höstlov v.44- Skola, förskola och barnklubb är stängd

Jullov fr.om. måndagen den 26 december t.om. tisdagen den 10 januari (Barnklubb t.om. fredagen den 13 januari)

Sportlov v.9 (gäller förskolebarn och elever bokade 17 veckor eller mer). Alla andra går i skolan, förskolan, barnklubben och simskolan även v.9

Påsklov v.15- Skola, förskola och barnklubb är stängd

Studiedag fredagen den 3 februari- Skola, förskola, barnklubb och simskola är stängda

LÄSÅRSTIDER 2023/2024

Höstterminen 2023 startar måndagen den 21 augusti och pågår t.om. fredagen den 22 december då skolan stänger för jullov. Vårterminen 2024 startar onsdagen den 10 januari och vi bedriver verksamhet t.om. fredagen den 31 maj med uppehåll för lov och studiedagar enligt nedan.

Lov och studiedagar

Höstlov v.44- Skola, förskola och barnklubb är stängd

Jullov fr.om. måndagen den 25 december t.om. tisdagen den 9 januari (Barnklubb fr.om fredagen den 22 december t.om. fredagen den 12 januari)

Sportlov v.9 (gäller förskolebarn och elever bokade 17 veckor eller mer). Alla andra går i skolan, förskolan, barnklubben och simskolan även v.9

Påsklov v.14- Skola, förskola och barnklubb är stängd

Studiedag fredagen den 2 februari- Skola, förskola, barnklubb och simskola är stängda

INFO OM KOH LANTA

Det är många svenska turister som väljer att åka till Koh Lanta och återvändarna är nästan lika många. Koh Lanta med sitt lugn erbjuder även en liten stad med shopping och flertalet restauranger. Den långa barnvänliga stranden Klong Dao och många andra vackra större och mindre stränder har gjort Koh Lanta till ett väldigt uppskattat resmål.

På Koh Lanta lämnar man vardagens stress bakom sig, slappnar av och kommer ner i varv. Trots att det är många turister, primärt svenskar och skandinaver, som besöker ön är den inte särskilt exploaterad. Det finns t.ex. inga inkastare på restaurangerna eller försäljare på stränderna, istället möts du av gediget vänliga och hjälpsamma thailändare. Helt enkelt en ö som det är väldigt enkelt att trivas på!

Utöver det lugna sköna ö-livet så har Koh Lanta också med åren växt till att bli en ö med väldigt många alternativ för den idrotts- och träningsintresserade personen. Utöver yoga, thaiboxning, beachvolleyboll, tennis, gym eller tabatapass mm så har det även etablerats en fotbollsskola på ön som snabbt blivit ett väldigt uppskattat träningsalternativ för våra fotbollsintresserade elever.