Skip to content

Villkor

Betalningsvillkor

Anmälnings- och administrationsavgift
För förskola och skola betalas en anmälningsavgift motsvarande 25% av totalkostnaden. Anmälningsavgiften tillsammans med administrationsavgiften skall vara skolan tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas i sin helhet.

Slutbetalning
Slutbetalning för förskola och skola skall vara skolan tillhanda inom 90 dagar från fakturadatum dock som senast 4 månader före önskad skolstart. Anmälan som inkommer inom 4 månader från önskad skolstart betalas till fullo inom den tid som anges på fakturan. För barnklubb och simskola betalas avgiften i sin helhet inom 30 dagar.

Lov-veckor
Om en eller flera av skolans lov-veckor infaller under ditt barns tid tillsammans med oss debiteras den naturligtvis inte, likväl som den inte tillgodoräknas som en del av perioden.

Förlängning av skolperiod
Om en förlängning av pågående skol-/ förskoleperiod önskas sker det i mån av plats. Prisnivån för den förlänga delen av perioden bestäms av den sammanlagda tiden. T.ex om en elev bokat sig på 10 veckor och vill förlänga med ytterligare 3 blir avgiften för de 3 nya veckorna 10+3= 13 veckor vilket innebär 5,950 THB/ vecka (se prislista). Den ursprungligt bokade perioden rabatteras inte i efterhand.

Avbokning- och ombokningssregler
Om avbokning eller ombokning sker upp till 4 månader innan skolstart återbetalas allt utom anmälnings- och administrationsavgift minus eventuella bankavgifter för överföring. För barnklubben gäller motsvarande 25% av inbetald avgift.
Avbokning eller ombokning som sker mindre än 4 månader före skolstart eller under pågående skoltid återbetalas ej. Detta då vi på kort varsel inte kan avbryta åtaganden gentemot personal och hyrda lokaler.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse, om betalning inte inkommer trots påminnelse avbokas platsen utan återbetalning av ev. tidigare inbetald anmälningsavgift.

Betalningspåminnelser
Om betalning ej inkommit i tid sänds en påminnelse. Om betalning inte inkommer efter påminnelse erbjuds platsen till nästa elev på väntelistan.

Force Majeure
Om yttre oförutsedd händelse utom skolans kontroll inträffar innebärande att skolan inte längre har möjlighet eller förutsättning att bedriva verksamhet på normalt vis sker ingen återbetalning av avgift. Sådan händelse kan omfatta, men inte begränsas till t.ex krig och naturkatastrof.

Övriga villkor

Barn med skolsvårigheter, behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, BUP-kontakt, utredning eller fastställd diagnos. 
Om vi kan ta emot ett barn med skolsvårigheter eller ej behöver vi ta ställning till från fall till fall. Vi behöver alltid först få information från elevens nuvarande pedagog och hemskola samt ta del av eventuell utredning och annan dokumentation innan vi kan ta ett beslut om vi kan tillgodose barnets behov hos oss på skolan. Vi har inte tillgång till elevvårdsteam, specialpedagog eller elevassistent.
Som förälder är du skyldig att ge oss korrekt och fullständig information redan vid anmälan och även under den efterföljande perioden fram t.om skolstart om något skulle tillkomma eller förändras efter det att anmälan är gjord. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan innebära att Sanuk inte kan tillgodose barnets behov och vi kan då bli tvungna att avsluta skolgången i förtid utan att någon återbetalning av skolavgiften sker.

Blöjfria skolor
Av hygieniska skäl har vi inte möjlighet att ta emot barn som har ett behov av att använda blöja, det gäller oavsett om barnet fyllt 3 år som är vår nedre åldersgräns.

Försäkring
Sanuk- Svenska skolan Thailand har ingen försäkring för eleverna utan du som förälder ansvarar för att ditt barn har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring. Oftast täcker hemförsäkringen ett reseskydd de första 45 dagarna som går att förlänga.

LÄNKAR