Skip to content

Franchise

Sanuk- Svenska skolan Thailand har de senare åren blivit ett namn starkt förknippat med en familjär och kvalitativ skolgång belägen i en tropisk miljö.
Med våra tydliga kärnvärden är verksamheten riktat mot ett mål, att via kvalité, gemenskap och personlig utveckling ska vi bli förstahandsvalet för skandinaviska familjer som önskar skolgång i Thailand.
Med dom kärnvärdena tydligt implementerade i verksamheten har vi sedan dess drivit en aktiv utvecklingsagenda.

Vi vill att en skolbarnsfamilj som önskar ta en kvalitativ paus från vardagen hemma ska ha valmöjligheten under sin resa att kunna uppleva olika perspektiv av Thailand.
Endera kan man som familj välja att stanna på en av skol-orterna hela sin vistelse, eller så kan man välja att kombinera sin tid i Thailand med t.ex. ö-livet på Koh Lanta och pulsen i en större stad som Hua Hin. Vi vill att valet ska vara fritt och att möjligheten ska finnas.

Franchise- konceptet är ett logiskt steg som en del i verksamhetens fortsatta utveckling.
Med ett etablerat koncept med tydliga rutiner och ramverk tillsammans med ett starkt varumärke, finns möjligheten för nya entreprenörer att etablera en ny egen skola under varumärket Sanuk.

Fördelarna som vi ser det för Sanuk, våra skol-familjer och en entreprenör är flera.
Möjligheten för våra skol-familjer att få fler orter att välja på ökar deras upplevelse av vistelsen samtidigt som en driven entreprenör får en möjlighet att skapa sig en tillvaro i t.ex. Thailand.
Ägarskapet blir också lokalt och därigenom närmare familjen vilket bidrar till fortsatt ökad kvalité i verksamheten samtidigt som det stärker gemenskapen på plats men heller inte att glömma den personliga utvecklingen för entreprenören.

Känner du någon, eller vill du kanske själv, ta ett första steg för att förändra din tillvaro för att skapa möjligheten till ett liv i ett annat land? 

Eller kanske du redan idag driver en skola för Skandinaviska elever i något land och känner att det skulle vara fördel för dig och din verksamhets fortsatta utveckling att driva den vidare som en Sanukskola?

Ta då gärna kontakt med oss på: franchise@svenskaskolanthailand.se