Skip to content

Veckobrev 6 – Huay Yang

Veckobrev 6 – Huay Yang

Veckans thaiteman har bestått av tempelbesök hos munkarna och fruktsmakning med Mrs Noch. Goda säsongsmogna frukter fick barnen smaka på.

I templet blev vi välsignade av munkarna och vi gav dem gåvor. Gåvor som tandkräm, tvättmedel, konserver med sardiner i tomatsås mm. som munkarna kan behöva.

På idrotten har vi spelat brännboll, simtränat och haft hinderbanor.

Det är riktigt varmt i Huay Yang nu så vi försöker passa på att gå till poolen och simträna ofta och svalka oss.

Storsamlingen bestod av klappramsor och reflektion kring varför vi använder oss mycket av ramsor. Utmana och utveckla bägge hjärnhalvorna. Vi tackade även av några barn på storsamlingen och vi har också haft avtackningar i mindre grupper under veckan. Denna vecka har många barn lämnat oss och det kommer märkas på måndag att vi är en mindre skola igen. Vi önskar er en fortsatt fin skolgång.

Kom ihåg att ta med saker som hänger utomhus som saronger och skor, så inte vinden tar sarongerna eller att spindlarna bosätter sig i skorna.

Idrott nästa vecka

Bollsporter och samarbete f-klass till åk 9

Thaitema

F-huset besöker en thailändsk förskola kl 9.00 på tisdag

Skolhuset besöker en thailändsk skola dag och tid meddelas nästa vecka.

Thaidansen som planerades för vecka 6 är framskjuten några veckor.

Barnklubb/förskola/förskoleklass

Vi erbjuder massage regelbundet, gärna till en sång eller ramsa. Beröringslekar och kompismassage aktiverar hjärnans “lugn och ro-system” som motverkar stress och gör hjärnan mottaglig för inlärning. Givetvis är det ok att inte vilja ge eller få massage vid alla tillfällen. Att säga nej och lyssna till sig själv och andra hör till båda våra R i värdegrundsarbetet.
Thaitemat denna vecka har handlat om frukt (polamai). Vi har sett, känt på och smakat på spännande frukter. Av resterna skapade vi olika tryck och stämplar. Det blev riktiga konstverk!
Inför veckans storsamling har vi övat på ett par rim- och klappramsor. Att använda rytmik i olika former är inte bara roligt utan det förstärker också all inlärning. Vi använder rim och ramsor i olika former eftersom ramsan tillsammans med klappandets rytm befäster språket. Korsvisa rörelser, det vill säga sådana som korsar kroppens mittlinje, hjälper hjärnhalvorna att samarbeta. Det främjar också barnets förmåga att lära.

Förskoleklassen arbetar på med språklig medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen och tanken var att den här veckan skulle vi arbeta med två och treljudsord, men eleverna fixade det så bra så vi tog även fyra ordsljud! Några av eleverna har börjat läsa så smått och vi har tagit fram lättlästa böcker som de ibland läser ur.

Stapeldiagrammet vi satt upp på väggen har fått en ny stapel med bokstaven Ä. Fråga gärna era barn om den bokstaven “leder” Hittade vi mest eller minst ord på Ä tro?! Och det blev en fin Älg som praktiskt bokstavsarbete denna vecka.

Åk 1

Vi sjunger som kvittrande näktergalar om månaderna! Januari börjar året, Februari kommer näst…Barnen vet att oktober, november och december INTE är grå utan oktober färgglad höst och november och december kan vara vitt med snö beroende på vart i Sverige man bor.

Mattespel har spelats, högläsning har tränats och vi blir medvetna om kroppen och dess funktioner.

Åk 2-3

Det är en fantastisk arbetsro och glädje bland eleverna. De jobbar flitigt med att följa och ta ansvar för sina arbeten. “tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö 2.3 Elevernas ansvar och inflytande Lgr 11.”

Vi har fortsatt att arbeta med rymden och några elever jobbar med gamla testamentet. Då har vi passat på att utveckla förmågorna  jämföra, se likheter och skillnader med buddhismen. i svenska skriver de fantasifulla texter och tränar att skapa en röd tråd i sina texter. Vi har också passat på nu när vi är en liten elevgrupp att träna att prata inför grupp, något vi kommer att fortsätta med.

Åk 3-4

Vi har sett på Lilla aktuellt och haft nutidsfrågor för att ha koll på omvärlden. Vi diskuterade även hur elevernas skolgårdar ser ut hemma i Sverige. Många var nöjda och tyckte de hade en bra skolgård. I övrigt jobbas det på med sina planeringar, i matematik håller en del på med tabell och diagram. I No har några jobbat med luft, värme och kyla.

Åk 4-9

Denna vecka har det arbetats med livets kemi i NO. I SO har det diskuterats religion och flera intressanta frågor ställts om både omskärelse och scientologi. I matematik har det räknats algebra och decimaltal.Det gäller att få ordentlig koll på hundradelarna och tiondelarna och inte blanda ihop dem. I bild har vi följt samma instruktion men ändå fått olika bilder.Detta för att träna att skriva tydliga instruktioner och för att visa hur olika vi tolkar information.

 

Ha en fin helg

Önskar personalen på Sanuk!