Skip to content

Veckobrev 47 – Huay Yang

Veckobrev 47 – Huay Yang

Ännu en vecka har passerat och under den gångna veckan har vi fått ett tillskott på fem nya skolbarn. Tack vare den goda grogrund som lades under föregående vecka har vi med stor glädje sett hur alla nya barn smält in på ett fint sätt i gruppen. Det känns som om barnen känt varandra betydligt längre än de i själva verket har.

Vi har fortsatt vår samverkan över åldergränserna genom fortsatt samarbete mellan förskola och skola. Vi har drillat namn, lekt olika lekar och varje morgon har vi haft gemensam samling där både små och stora barn deltagit. Under morgonsamlingarna har vi bland annat märkt att barnen uppskattat vår massagestund samt att de fått tillfälle att nosa på olika ord på thai. Redan nu har många barn börjat få kläm på veckodagar och några har även lärt sig räkna på thai.

Förskola och barnklubb

Varje dag har vi badat och lekt i vår fina pool. Det känns väldigt lyxigt. Vi tränar turtagning genom att bla spela olika spel. I början av veckan fick vi nya målarfärger så det har blivit en hel del målningar. Barnen har även lekt rollekar samt med lekt bilar.

Skola

Nu har skolbarnen allt mer börjat komma in i arbetsrutinerna och många barn börjar redan nu lära sig att överblicka och planera sitt skolarbete. Härligt att se hur snabbt utvecklingen går när de får ta ett gemensamt ansvar för att reda ut sin planering.  Barnen har växt mycket tack vare ansvarsuppgiften.

Varma hälsningar

Personalen på Sanuk