Skip to content

Veckobrev 45 – Koh Lanta

Veckobrev 45 – Koh Lanta

Vilken unik och speciell upplevelse vi fick vara med om när munkarna kom till skolan i torsdags för att lyckönska skolans alla barn, föräldrar och personal!
Vi hade föreberett oss noga för besöket, på vad som skulle ske under ceremonin. Ceremonin började med att vi fick säga efter munkarna, sedan fick var och en gå fram till dem och ge ris, vi överlämnade gåvor och mat samt blev välsignade med vatten. Innan munkarna åkte tillbaka till templet knöt de fina armband rund handleden på barnen. Vi såg allt att munkarna var minst lika imponerade som vi av alla våra fantastiska barn!
Inslag av den thailändska kulturen i undervisningen, som detta besök, är något som återkommer regelbundet på Sanuk. Vi vill att eleverna, förutom de skoluppgifter de har med sig, även ska få många andra upplevelser och kunskaper att minnas resten av livet.

Förskolan
Tänk så roligt det är att leka med vatten, dessutom i strålande solsken och när det är nästan 30 grader!
Skolgården fylldes av skratt, skvätt och lek i onsdags. Baljorna, kannorna och hinkarna fylldes med vatten och sedan var det igång…
I veckan har många nya barn och två nya pedagoger kommit till förskolan. Det är kul att vi har blivit fler nu. Rutiner anpassas för att passa en större grupp och barnen lär känna varandra.
Även denna vecka har vi haft mini-röris i salan, lekt både inne och ute, fortsatt vårt bokstavsarbete nu med bokstaven Gg, pärlat och pysslat. Ännu en härligt intensiv vecka med andra ord!

Skolår 1-3
Vi började en ny vecka med nya planeringar och nya krafter efter höstlovet.
På våra matematiklektioner har eleverna i år 1 varit på stranden och arbetat med talet fem. De fick träna på uppdelning av tal. De äldre eleverna har arbetat med subtraktion och addition inom talområdet 0-100.
Vi har arbetat med religion och framför allt med att jämföra kristendomen och buddhismen. Vi har haft gruppdiskussioner om de olika religionerna och diskuterat hur symbolerna ser ut för de respektive livsåskådningarna, var någonstans man utövar sin tro (tempel och kyrka) och lite om de viktigaste personerna i respektive religion. Vi fortsätter med detta arbete.
På engelskan har vi läst och gått igenom olika engelska texter om djur. Vilka slags djur kan man se och möta i Thailand? Vad finns det för husdjur i thailändska hem? Tillsammans översatte eleverna texterna och ritade till bilderna.

Skolår 3-5
Eleverna i åk 3-4 har börjat på ett nytt tema ”Skogen”. Vi har tittat närmare på skogen i Sverige. Vilka trädslag har vi och vad är det som gör att de trivs på olika platser? Vi gör hela tiden jämförelser med den natur och växtlighet vi har här.
I svenskan kommer det nu att bli grammatik en period. Ordklasser, skiljetecken, stavning och även meningsbyggnad. Vi arbetar både med övningar i läroböcker och fria texter. För att öka ordförrådet läser vi både tyst för oss själva och lyssnar på högläsning.

Skolår 6-9
Gruppen har utökats efter lovet – med tre nya elever och en ny lärare. Fram till april är det Annica Karlsén som handleder och stöttar gruppen. Eleverna via Sofia Distans har som vanligt jobbat utifrån sina planeringar och de nya eleverna har jobbat utifrån sina.
Vi har tillsammans med åk 3 – 5 haft en underbar idrottslektion på stranden, med spökboll och brännboll, och självklart ett avslutande dopp i det svalkande havet.
Så har skolan börjat igen efter novemberlovet. Det var roligt att träffa alla som gått tidigare samt de 20 nya kamrater med familjer samt pedagoger som började hos oss denna vecka. Känn er alla hjärtligt välkomna till Sanuk!

Loy Krathong fre 15 november
Nästa vecka, söndag 17 november, infaller en av de största thailändska högtiderna, Loy Krathong.
Det är en ljushögtid då man sjösätter ljuslyktor av bananträd i havet. Lljuslyktorna dekoreras vacker med bananblad, blommor, ljus och rökelser. Sedan sjösätter man dem sent i fulllmånens sken i havet. Vi på skolan kommer att tillverka krathonger på fredag 15 november kl 8.30. Istället för att ha storsamling på torsdag, har vi det på fredag istället. Ni föräldrar är hjärtligt välkomna att vara med för att tillsammans med ert barn tillverka en krathong!

Tänk så roligt det var att träffas igen, alla som gått tidigare och de 20 nya kamrater med som började hos oss denna vecka. De närmaste veckorna fyller det på med fler nya elever på skolan. Dessutom började tre nya pedagoger på skolan. Känn er alla hjärtligt välkomna till oss på Sanuk!

Hoppas att ni alla får en avkopplande helg!
Väl mött nästa vecka igen!

Hälsningar Personalen på Sanuk