Skip to content

Veckobrev 3 – Huay Yang

Veckobrev 3 – Huay Yang


Det har varit en spännande skolvecka med besök i ett av templen i byn, där vi blev välsignade av en buddhistisk munk

Idrott
Förskolan har lekt lekar som främjar samarbete, till exempel ”Släpp en liten fjäril genom grinden”, ”Hur mycket är klockan farbror lejon” och ”Under hökens vingar kom”. I skolklasserna hade tre killar förberett en idrottslektion där de instruerade och ledde kompisarna i olika bollekar.

Förskolan
På förskolan har barnen sjungit rörelsesånger, pärlat och spelat spel som exempelvis Yatzy för att träna matematik och turordning. På gården har det blivit mycket vattenlek, där flera av barnen har hjälpts åt att koka låtsassoppa med alla möjliga ingredienser. Vi har inte kunnat bada i havet på grund av höga vågor denna vecka, men vi har lekt på stranden, världens största sandlåda. Vi har börjat räkna på thai och benämner veckodagarna med deras thailändska namn. Visste ni att alla veckodagar i har en egen färg i Thailand?
Förskoleklassen arbetar med skolförberedande övningar en timme tre dagar i veckan.

Skolan
Åk 1-2 har, förutom att jobba med sina planeringar, jobbat med begreppen hälften och dubbelt samt tränat på alfabetet och forma bokstäver. Eleverna i åk 3-4 har tränat på hur man beställer mat på engelska och skrivit fina scener som de har spelat upp för kompisarna. Nu kan de beställa åt hela familjen på restaurangerna här i Huay Yang! De äldsta eleverna har jobbat vidare med sina planeringar hemifrån. Det har handlat om allt från stormaktstiden till förberedelse inför de nationella proven i svenska.

Tempelbesök
Alla skolelever har fått en lektion om buddhismen, förberedd och genomförd av tre elever ur åk 5. De hade gjort en jättefin Power Point och gav kompisarna en fin förförståelse inför tempelbesöket. I förskolan förberedde vi oss inför tempelbesöket genom att prata om vad vi visste om tempel och munkar. Det uppstod en viss förvirring innan vi insåg att alla barn inte pratade om samma slags munkar, då ett barn menade att han hade ätit en munk! På samlingen pratade vi om att det finns särskilda regler som ska följas när man besöker ett tempel. Man får inte vända ryggen mot en munk, visa knän, axlar eller fotsulorna. Många frågor uppstod kring hur man får sitta eller röra sig i templet. Det visade sig att det gick alldeles utmärkt med reglerna. Munken var vänlig och förstående, och barnen skötte sig exemplariskt. Vi gav gåvor till munken och fick en lyckoamulett av honom. Barnen reflekterade kring besöket efteråt. Skolbarnen fick skriva, och förskolebarnen berättade om sina upplevelser.

Trevlig helg!

Lalla, Marie, Nina, Maja och Cicki