Skip to content

Veckobrev 3 – Hua Yang

Veckobrev   3 – Huay Yang

Denna vecka har skolans RAR-arbete med alla nya elever och personal kommit igång ordentligt. RAR ska genomsyra det vi gör på Sanuk och kommer ifrån Dalai Lamas ”the three R”: Respekt för andra, Ansvar för mina handlingar och Respekt för mig själv. Vi arbetar aktivt med värdegrunden här på Sanuk allt enligt skolverkets mål och riktlinjer; 2.1 Normer och värden. Vi har gjort värderingsövningar och tränat oss på tillit till varandra och att ta ansvar för våra saker och våra handlingar. Vi har pratat och funderat kring de olika begreppens betydelse och diskuterat i grupper utifrån olika händelser.

Thailandstema

I tisdags på fick två skolgrupper samt förskolan fördjupa sig i Buddhism, med ett besök i templet. Vi fick gå runt och titta, men också lyssna till munkarna och bli välsignade av dem. Vi hade med oss gåvor som vi lämnade i templet. Det är så fascinerande och spännande att på riktigt få inblick i en annan religion. De som inte var i templet hade under onsdagen ett frukttema. Vi tackar Mrs Noch för att hon delade med sig av sina kunskaper. Vissa frukter var vackra, andra väldigt goda och vissa luktade mycket. Vi fick också lära sig vad som kännetecknar en frukt och vad frukten heter på thai.

Idrott

På idrotten har barnen lärt sig att dansa enkel linedance och jenka. Roligt men också lite svårt, eftersom det gäller att hålla takten. Efter dansen har alla varit välförtjänta av ett bad i skolans pool.

Förskolan/Barnklubb

Den här veckan har vi välkomnat sju nya barn. På samlingarna forsätter vi med olika namnlekar så vi blir säkra på alla kompisars namn. Innan besöket i templet har barnen berättat sina tankar om munkar och besöket i templet. Vi har berättat om vad som är viktigt att tänka på när vi är där.

Leken vid glasskiosken utvecklas. Nu jobbar vi mycket med att måla av och klippa ut de olika glassformerna. Barnen börjar att se mer och mer detaljer på glassen som de sedan målar av. Förskolan och förskoleklassen fick även under torsdagen se och smaka på thailändska frukter. Det var många modiga barn som smakade på frukter som vi aldrig sett tidigare.

Förskoleklass

Vi lär känna nya kompisar i leken och genom att spela olika spel med varandra. En del spel kan vi sedan innan, annars lär vi av varandra. Olika typer av Uno och kortspel där vi tränar på vilken siffra/symbol som är värd mest är populära just nu. Samarbete, turtagning och förmåga att lyssna på varandra blir viktiga och vi har roligt under tiden!

Åk 1

Vi har pratat och skrivit om olika djur i Thailand, bl a Takyan-geckon. De fick lyssna på hur den låter. Flera barn berättade om egna upplevelser av olika djur. Varje dag läser barnen högt för varandra, för sig själv eller en vuxen. Barnen har även jobbat med 10-kompisarna, vilka talpar vars summa blir 10. Tanken är att när barnen kan tiokompisarna utantill är det sedan lättare att utveckla sitt matematiska tänkande och förenkla uträkningar av lite svårare matematiska problem. Barnen har fått göra 10-kompisarmband att träna på. Träna gärna hemma!

Åk 2

Eleverna i gruppen arbetar på fantastiskt bra med sina planeringar. Vi har pratat om vad som kännetecknar en folksaga och alla elever har utifrån detta skrivit en egen saga. Elevernas uppdrag har även varit att ha en röd tråd genom berättelsen med inledning, handling samt ett avslut. Vi har i NO arbetat kring jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Fråga gärna ert barn hemma hur det ligger till! Vi har även till vår thailandsbok dokumenterat vårt spännande besök i templet. Varje veckodag har en egen färg i Thailand och barnen har fått göra ett armband i ”sin färg” beroende på vilken veckodag de är födda på.

Åk 3-4

I gruppen har vi förutom arbetet med planeringarna arbetat med faktatexter. Vi har tittat på vad som kännetecknar en faktatext och skrivit texter om djur i Thailand. Barnen har också arbetat med läsförståelse och kängurumatematik. Kängurumatematik är en tävling  i problemlösning som går av stapeln varje år i mars. Syftet är att väcka intresse för matematik. Fjolårets uppgifter klurade eleverna på tillsammans i grupp under fredagen.

Åk 5-9

Denna grupp har deltagit i veckans demonstration och provsmakning av de thailändska frukterna, nya favoriter upptäcktes. I lektionsarbetet har eleverna kommit igång bra med sina individuella planeringar. Det kan vara lite knöligt att lägga upp arbetet själv och se till att man får med alla delar även om man får stöd. Däremot är det väldigt kul att se är att många elever redan utvecklat sin kreativitet kring upplägget av veckans arbetsuppgifter och förslag på hur man kan lösa problem som uppstår längs vägen, speciellt eftersom detta är en viktig del i läroplanen.

Övrigt

Storsamling v 4: Munkarna kommer hit för att välsigna skolan. Alla föräldrar är välkomna att delta i ceremonin med barnen. Klädseln som gäller är täckande knän och axlar samt att man inte bär något orange eftersom det är munkarnas färg.

Vi vill även påminna om att skolan är stängd fredag den 29 januari pga studiedag.

Hälsningar

Personalen på Sanuk