Veckobrev 11 – Huay Yang

Veckan inleddes med en yogasamling för alla på förskoleterassen. Barnen lärde sig att yoga kommer från Indien och är mer än 5000 år gammal. I yogan tränar man både kropp och själ, man blir starkare och smidigare. Vi gjorde övningarna solhälsning, trädet, palmen, lekande björn och sälen.

Den här veckan har vi även arbetat med Kokospalmen som varit vårt tema för veckan. Barnen har fått rita och måla palmer och vi har även varit på kokosnötsfabriken här i Huay Yang och sett hur man tar tillvara på allt av en kokosnöt.

På idrotten har skolbarnen fortsatt med vattenpolo och de yngre barnen har önskat att leka lekar före poolbad. I poolen är det full aktivitet, en del har tränat på att på att simma under vatten och hålla andan. Jobbigt och utmanande!

Barnklubb/Förskola/Förskoleklass

En del nygamla leksaker har kommit fram ur skåp och lådor, vilket bland annat inspirerat till sjukhuslek med läkarutrustning. Det är även roligt med “nya” pussel som utmanar både de yngre och äldre barnen på förskolan. Trots värmen finns det bland barnen ett behov och en lust att röra sig mycket, så utomhuslekarna är fortfarande populära och roligast är det när en fröken är hök i “under hökens vingar”! Att leka lekar i form av uppdrag är också roligt och ger barnen möjligheter att träna matematik samtidigt som kroppen får jobba. “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga…” samt “utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning…” (Lpfö98/10).

Åk 1-3

I matematik har några arbetat med mönster. “Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse och tilltro till sina förmågor och möjlighet att uppleva estetiska världen i möten med matematiska mönster ,former och samband.” Barnen jobbar på flitigt och hinner med mycket. Därför finns det tid att fördjupa sig och hitta olika strategier att ta sin an ett problem. Det gör att de får ännu bättre kvalité på sina uppgifter.

Åk 4-6

Denna vecka har vi uppmärksammat Pi-dagen som firas varje år den 14/3 (vänder man på datumet blir det 3,14 som är närmevärde på pi). I övrigt har vi arbetat med att förbereda redovisningen från skolbesöket förra veckan i form av en frågesport som vi gjorde på veckans storsamling. Att göra en frågesport med alternativfrågor tränar samarbete och reflektion kring besöket när frågorna skrivs. Ofta är det även ett bra sätt att lära sig fakta. Veckan avslutades med avtackningar för fyra av våra elever och från nästa vecka har vi en skolklass här i Huay Yang.

 

Ha en fin helg!

Hälsningar personalen på Sanuk.