Skip to content

Veckobrev v. 13 – Koh Lanta

 Veckobrev v. 13 – Koh Lanta

24 mars
redigerad 26 mars 2020

VIKTIG INFORMATION-LÄS HELA VECKOBREVET

Hej alla föräldrar med barn på Svenska skolan Thailand på Koh Lanta-Sanuk! Vi vill börja med att tacka alla er underbara föräldrar som har visat stort prov på lugn, förståelse, klokskap och samarbetsförmåga i den här, för oss alla, helt unika och oväntade situationen. 

Vi befinner oss just nu tillsammans mitt i en global kris där hela världen är påverkad och alla människor drabbas på olika vis. Det är en extraordinär situation där vi alla behöver göra uppoffringar för att ta ansvar för oss själva och vår omgivning.

Ett extra tack till er föräldrar som har erbjudit plats på altaner och verandor för lärare att träffa en några få elever åt gången för handledning och genomförande av prov under de senaste dagarna. 

Vi vill be om förståelse för att vi är under viss press under rådande omständigheter, men vi gör allt vi kan för att ordna information, lunch och undervisning på distans på något vis för våra elever.

Här på Sanuk på Koh Lanta har vi nu haft den första hela veckan där skolan har stängt efter Thailändska myndighetsbeslut att stänga alla skolor (med flera olika verksamheter) i hela Thailand från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare. 

Skolan har alltså idag, den 26 mars varit stängd i 7 skoldagar.

Den här veckan har vi varit totalt 69 barn och elever inskrivna på Sanuk.

Förlängning av period eller anmälan till skolan under våren -20

Så länge skolan är stängd kommer vi inte att förlänga någon elevs vistelse efter deras nuvarande betalade period, eller ta emot några nya anmälningar.

Om/när skolan får öppna igen kan vi ev. ta emot anmälningar för ny period i mån av plats.

Skollunch måndag till torsdag

Detta gäller från tisdag den här veckan och tills vi får annan information:

Restaurangerna har stängt från och med den 23 mars, men de får servera take away. Kom ihåg att ta med en egen låda med lock när du hämtar, om möjligt. Glöm inte att lämna tillbaka lådan till Sawasdee igen.

De barn och elever på Sanuk som har behov av skollunch kan gå till Sawasdee på Klong Dao eller till Sports resort på Long Beach och hämta dagens lunch enligt skolans överenskomna meny. Varje barn ska skriva upp sitt namn på listan som finns vid kassan.

Lunchen finns från klockan 11.15 och det är bra om inte alla kommer samtidigt, utan droppar in några i taget. De som har möjlighet att äta lunch på andra platser och tider gör med fördel det istället.

Undervisning på distans

I samband med att myndigheten bestämde att skolan ska stängas har de också lämnat instruktioner om att vi ska hitta andra lösningar för att upprätthålla undervisningen, utan att eleverna kommer till lektion i skolan. 

Alla stängda skolor ska maximera möjligheterna till studier på distans med hemuppgifter och via digitala verktyg. Redan förra veckan har lärarna kunnat börja ordna med distansundervisning och hemuppgifter för eleverna, som nu är igång och jobbar hemma.

Både elever, lärare och föräldrar blir bättre och bättre på att hantera den här nya situationen för varje dag som går. Men vi längtar alla så klart till den dagen skolan får öppna igen.

Både lärarna och förskollärarna har sedan i onsdags jobbat väldigt hårt med att på bästa sätt stötta skolans elever på olika vis, hålla kontakt med föräldrar och elever, ordna med avslutningsceremonier och utskrivningar samt med att planera framåt utifrån olika möjliga och omöjliga scenarier. 

Nationella prov 

I Sverige har man den 23 mars ställt in de återstående nationella proven i år 3, 6 och 9 under våren pga det osäkra läget för skolväsendet i Sverige:

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-om-nationella-prov-och-betyg

Eleverna i år 9 som går på Sofia Distans kommer dock att genomföra proven som planerat eftersom de har egna ämnesprov i svenska, engelska och matematik. Den här veckan har vi kunnat genomför delprov i svenska tack vare föräldrar som har erbjudit plats på veranda utomhus.

Vad innebär beslutet om att alla skolor i Thailand är stängda sedan den 18 mars?

  elever;

 • får planering och uppgifter att arbeta med hemma från sin lärare,
 • kan kontakta sin lärare för att få hjälp via messenger eller mail, kom ihåg att det går att ringa upp och prata via messenger också-inte bara skriva,
 • får inte vistas på skolans område över huvud taget,

föräldrar;

 • har kontakt med lärare och Lola genom mail eller messenger,
 • stöttar sitt/sina barn med skolarbetet,
 • följer myndigheternas restriktioner och beslut,
 • om möjligt erbjuder plats hemma och utomhus för lärare att möta få elever,
 • får inte åka till skolan för spontanbesök eller samtal med lärare eller Lola.

 skolan och vi som jobbar;

 • får tvingande direktiv från den Thailändska skolmyndigheten,
 • förmedlar information till föräldrar och elever om vad dessa direktiv innebär,
 • jobbar hårt för att på kort tid ordna undervisning på distans,
 • planerar för olika scenarion den här veckan, kommande vecka och längre fram,
 • har inga möjligheter att kringgå de intentioner som myndigheterna har med direktiven, dvs vi i skolan kan och får inte ordna vanlig verksamhet i ordinarie barn- och elevgrupper på annan plats,
 • riskerar böter och fängelse om vi bryter mot direktiven,
 • är medvetna om att det faktum att skolan och förskolan är stängda ställer till problem för alla, men att detta är en effekt av en pågående global kris och det är inte någonting som har sitt ursprung eller sin lösning här på Sanuk på Koh Lanta.
Vi påminner om att syftet med stängningen av skolan och andra verksamheter är att vi inte ska samlas i grupper på olika platser, detta för att minska risk för snabb spridning av viruset. Vi som är gäster i det här landet ska givetvis respektera intentionen med myndigheternas beslut.

Vi ska alltså inte samlas i grupperingar och bilda folksamlingar och framför allt inte inomhus eller på avgränsade ytor.

Det är viktigt att alla följer detta och det är också en förutsättning för att undvika framtida beslut om mer långtgående restriktioner.

Undantagstillstånd råder i Thailand sedan den 26 mars

 • gäller tom 30 april
 • ger premiärministern stora befogenheter att vidta åtgärder.
 • åtgärder kommer tas löpande och annonseras genom dagliga tillkännagivanden från regeringen.
 • överträdelser är straffbelagda med upp till två års fängelse

Åtgärder som redan trätt i kraft är;

 • restriktioner för inresa i Thailand för utländska medborgare
 • provinsguvernörer har befogenheter att t ex stänga turistorter och utegångsförbud kan ske lokalt.
 • publika sammankomster är inte tillåtna
 • förbud att sprida desinformation om Covid-19
 • människor uppmanas att inte genomför icke nödvändiga resor i landet och militära checkpionts upprättas för att kontrollera resandet.

Än så länge finns inget nationellt utegångsförbud.

Detta kan dock komma med kort varsel antingen i vissa provinser eller i hela landet.

Personer över 70 år, riskgrupper och barn under 5 år rekommenderas att helt stanna inomhus.

Svenska ambassaden uppmanar alla svenska medborgare att bära med sig ID-handling eller pass. 

Resenärer bör vara medvetna om att de kan bli placerade i karantän om de uppvisar symptom. 

Resenärer kan också bli ombedda att bära ansiktsmask.

Allmän information:

Krabi Department har infört nya restriktioner från och med klockan 15.00 den 23 mars till den 15 april.

Att bryta mot dessa restriktioner kan innebära böter på 100 000 THB och ett års fängelse.

 • alla tatueringsställen stängs
 • alla snorkel- och dykturer stängs
 • biljardbord och andra klubbar stängs
 • restauranger och cafeer stängs. Får hålla öppet för take away
 • restauranger på hotell får hålla öppet endast för hotellgäster
 • shopping mall och food court stängs. Supermarket zone för take away får vara öppet
 • skjutbanor stängs
 • endast mat, djurmat och medicin får säljas på marknader.
 • all fitness stängs
 • alla swimmingpooler stängs, men inte hotellens pooler och gym för boende hotellgäster enligt nytt beslut den 24 mars.
 • alla lekplatser och sportstadium stängs
 • Hot springs, Emerald pool och Nationalparken stängs.

Följ Svenska Ambassaden i Bangkok på sociala medier och besök regelbundet deras hemsida;

https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/thailand-bangkok/

Passa då också på att registrera dig på den sk. Svensklistan, så att ambassadens personal vet att du är här och hur du kan nås:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Ladda ner appen UD resklar och följ 

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

Folkhälsomyndigheten i Sverige:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För frågor om din försäkring-tag egen kontakt med ditt försäkringsbolag.

För frågor om din flygresa-tag kontakt med ditt flygbolag eller där du har köpt din biljett.

För frågor om visum-tag kontakt med immigration i Krabi:

http://www.krabiimmigration.go.th/home

eller Thailändska ambassaden i Stockholm:

http://thaiembassy.se/en/home/

Tänk på att i alla sammanhang;

-waia i stället för att kramas eller ta i hand,

– undvika att bilda folksamlingar,

-hålla social distansering,

-tvätta händerna noga och lära barnen att göra det samma. Många gånger per dag.

-stanna inne och hemma om du har minsta lilla förkylningssymptom eller feber.

 

Tillsammans kommer vi att ta oss igenom den här prövningen,

många varma hälsningar från alla vi som jobbar på Sanuk

https://svenskaskolanthailand.se/koh-lanta-skolan