Skip to content

INFORMATION TILL  SKOLNÄMND/ -STYRELSE, SKOLFÖRVALTNING OCH REKTOR

Hej,

Med nedan information vill vi presentera vår verksamhet, inleda en dialog samt utveckla ömsesidigt förtroende och tillit för att elever ska kunna gå en del av sin skoltid på Sanuk Svenska skolan Thailand, om det är något de och deras vårdnadshavare har behov av eller önskar.

Vi är medvetna om att det är ett problem i den svenska skolan att elever är frånvarande kort eller lång tid av olika anledningar och att elever i vissa fall inte fullföljer skolplikten i samband med resor eller annan frånvaro.

Vår verksamhet vill och kan tillgodose behovet av undervisning av god kvalitet och vi är bedömda* att vara ett fullgott alternativ i de fall en familj behöver eller önskar vistas i Thailand under en del av skoltiden.

Förhoppningen från vår sida är att nedan information om oss och vår verksamhet ska hjälpa till och bidra till välgrundade beslut när vårdnadshavare ansöker om ledighet under terminen hos rektor eller ansöker om att fullfölja skolplikten på annat sätt hos styrelse/nämnd för att då vara inskriven på någon av våra skolor i Thailand.

Det kan vara värt att börja med att nämna att det finns det flera olika ”svenska skolan” i Thailand, av dessa är dock endast vi bedömda att vara ett fullgott alternativ (*Förvaltningsrätten Dom 14720-21).

Med vänliga hälsningar

Sanuk- Svenska skolan Thailand 


Om ytterligare information om oss och vår verksamhet önskas eller om du har frågor generellt är du varmt välkommen att kontakta vår koordinator Patrik på följande adress: skolkoordinator@svenskaskolanthailand.se