Skip to content

Veckobrev v.47 – Huay Yang

Skolan rullar på med samma elevunderlag som första veckan. Under veckan har vi fortsatt jobba med grunderna i det thailändska språket. Den här veckan har vi jobbat med veckodagarna.

Under både storsamlingen och våra idrottslektioner har vi arbetat mycket med samarbete över åldersgränser. Detta har fungerat utmärkt. Tack till alla inblandade.

Vi i personalen blir väldigt glada av att se hur snabbt nya kompisrelationer byggs. Både hos barnen men även hos er vuxna. Vi hoppas och tror att ni alla trivs med tillvaron här i detta paradis. 

Klass 1-3

Denna vecka har vi arbetat med ordklasser, övat bokstäver, skrivit faktatexter och läst mycket.
I matte har det varit multiplikationstabellerna 2,5 och 10 och övning på uppställning, både addition och subtraktion.
Vi har gemensamt arbetat med vårt thaitema kring Loi Krathong. Vi har pratat och skrivit om högtiden och ska så småningom göra ”blomkorgar”.
Elefanten som är Thailands nationalsymbol har vi läst och lärt oss mycket om.
Ibland behöver vi ta pauser i arbetet och röra lite på oss. Då är det roligt med en ”just dance” och dansa lite tillsammans.
Det är fint samarbete eleverna emellan och de lär mycket av varandra.


Klass 4-9

Denna vecka sprang iväg fort. Eleverna har fått mycket bättre koll på sina planeringar och vi har fått in uppgifter som har blivit släpande. 

Vi har haft lite strul med inlogg på vissa skolplattformar men det har vi löst med stor idérikedom. 

Vi har påbörjat arbetet med Loi Krathong och ser fram emot att fira denna härliga högtid nästa vecka. 

Under denna veckas idrottspass har vi jobbat med samarbete och lek i form av olika uppdrag som grupperna ska klara tillsammans. Varje lektion har avslutats med simundervisning kopplat till läroplanen i varje elevs årskurs. 

Det är otroligt kul att se hur eleverna hjälper varandra i sina skolarbeten och hur alla bidrar till en god gruppsammanhållning. 

https://svenskaskolanthailand.se/huay-yang-album-2023-2024

Se även våra andra sociala medier

Instagram – Sanuk Svenska skolan Thailand

Facebook – Svenska Skolan Thailand