Skip to content

Veckobrev v. 4 – Huay Yang

Vår andra vecka på vårterminen har gått i buddhismens tecken. Vi har bland annat testat yoga och fått besök av munkar.

På första idrottslektionen fick vi besök av en förälder som guidade oss igenom yogans grunder. Efteråt blev det valfritt bad i regnet. Andra idrottslektionen var mer pulshöjande i form av spring med styrkestopp följt av simträning i poolen.

På veckans RAR arbetade vi med Ansvar för våra handlingar. I åldersindelade grupper fick eleverna tillsammans med mentor diskutera vad ansvar betyder och vad det innebär att ta ansvar för sina handlingar. 

Istället för storsamling var familjerna inbjudna när vi fick vi besök av munkar som kom och välsignade vår skola. Det var spännande och andaktsfullt. Alla elever var jätteduktiga som kunde sitta stilla och lyssna under hela tiden. Eleverna fick gå fram och lämna gåvor till munkarna, det var lite pirrigt. Efter ceremonin bjöd vi munkarna på mat.

Alla elever har fortsatt att arbeta flitigt med sitt skolarbete. I klassrummen har vi arbetat mycket med buddhismen. Eleverna har fått skriva om hur Siddharta blev Buddha och vi har pratat om hur det är att vara munk. Vi har också pratat om hur yoga i form av meditation är en del av buddhismen.

På rasterna är det fortsatt full aktivitet med allt från kortspel och schack till pojor och kullekar.

Vi har även denna vecka tackat av två elever som nu lämnar oss. Nästa vecka ser vi fram emot några nya elever som börjar hos oss.

Pop Kan mai!