Album 2018/2019

Du kan stega igenom månadens bildspel och läsa tillhörande texter genom att klicka på första bilden.

September 2018 Hua Hin - skola och förskola

Tyst läsning ¤ Geometri ¤ Finmotorik ¤ Yoga ¤ Avslappning ¤ Husödlor ¤ Kroppsdel mot kroppsdel ¤ Robot & slime ¤ Stranden ¤ Idrott ¤ Skapande skola ¤ Bananskördning ¤ Dramaspel ¤ Skugga ¤ Storsamling ¤ Massage ¤ Kubbspel ¤ Tipspromenad

Augusti 2018 Hua Hin - skola och förskola

Samarbete ¤ Utforska ¤ Fotboll ¤ Uppvärmning ¤ Sandlåda ¤ Skapa ¤ Nytt läsår ¤ Idrott ¤ Skapa ¤ Mellis ¤ Poolbad ¤ Storsamling ¤