En dag på skolan - Kamala

Klicka på första bilden för att stega igenom bildspelet med text.