Vanliga frågor om skolan

Behöver vi boka en plats i god tid innan?
Kan hemkommunen betala avgiften på Sanuk via skolpengen?
Ger skolan ledigt för en resa till Thailand?
Tar vi med eget skolmaterial?
Har Sanuk kontakt med hemskolan?
Sätter Sanuk betyg?
Krävs inskolning i förskolan?
Vad är skillnaden på barnklubb och förskola?
Vad är den största skillnaden mellan en skola i Sverige och er svenska skola i Thailand?
Vad är fördelen för oss att gå på Sanuk istället för t.ex en internationell eller Thailändsk skola?
Vad är det bästa med Sanuk?


Behöver vi boka en plats i god tid innan?
Under högsäsong (november t.o.m. mars) blir grupperna snabbt fullbokade, det är därför bra att ha lite flexibilitet och ange olika tänkbara perioder i sitt önskemål. Vi gör allt vi kan för att ordna en plats för alla som önskar det men vi är samtidigt noga med att inte ha större grupper än ca 12 elever.
Boka plats >>

Vi rekommenderar dig att kontakta oss på Sanuk- Svenska skolan Thailand innan ni bokar er resa för att få information om hur bokningssituationen ser ut på barnklubb, förskola eller skola för den önskade perioden. På det viset får ni möjlighet att anpassa ert resande om den möjligheten finns.
Kontakta oss >>

Upp


Kan hemkommunen betala avgiften på Sanuk via skolpengen?
Varje kommun har olika regler vad det gäller att låta eleven flytta med sin skolpeng, eller del av den, till Sanuk (eller andra utlandsskolor).  Kommunerna ändrar sig från år till år varför vi inte med säkerhet kan berätta om vilka kommuner som tillåter detta (Under 2010/2011 känner vi till 9 kommuner som beviljade att ta med hela eller del av skolpengen).

Vi rekommenderar dig att vända dig till utbildningsförvaltningen hos din kommun och ta reda på vad som gäller. Om din kommun behöver mer information, utöver det som finns på vår hemsida, är vi alltid behjälpliga med detta.

Upp


Ger skolan ledigt för en resa till Thailand?
Nya skollagen har förtydligat reglerna kring skolans möjligheter att ge elever ledigt för t.ex. semesterresor. Numera är det svårare att få ledigt utan planerad skolgång, t.ex. om föräldrarna själva avser att ansvara för att elevens skolarbete görs under resan. Det är rektor som beslutar kring elevens ledighet. Skollagen är tydlig med att alla elever ska följa läroplanen och de mål som anges, det är därför ovanligt att rektor inte ger ledighet om eleven har en ordnad skolgång på Sanuk – Svenska skolan Thailand. Detta då vi följer den svenska läroplanen och all undervisning utgår från densamma. Undervisningen hos oss sker också enbart av utbildade lärare med flera års yrkeserfarenhet. Om din hemskolas rektor har frågor är han/ hon alltid välkommen att höra av sig till oss! Då ni ansöker om att fullgöra ert barns skolgång på Sanuk kan ni bifoga följande informationsbrev:
Till rektor/hemskola (pdf) >>

Upp


Tar vi med eget skolmaterial?
Elever som stannar kortare tid än 17 veckor tar med sig eget material samt planeringar från sin hemskola. Elever som stannar längre får sitt material på skolan. Elever i åk 6-9 som inte läser via Sofia Distans tar alltid med material.
Förberedelser inför skolstart >>

Upp


Har Sanuk kontakt med hemskolan?
Det är viktigt för oss att skolgången blir så bra som möjligt för varje elev på Sanuk. Därför tar vi alltid en kontakt med hemskolan efter det att en elev kommit till oss. I ett första steg är det för att elevens nya Sanuk pedagog ska presentera sig för hemskolan men sedan löpande om, eller när, det finns behov. Efter avslutad tid hos oss får alla elever ett omdöme som hemskolan får ta del av. Vi får mycket positiv återkoppling från skolor i Sverige som upplever att det är ett gott samarbete kring förberedelserna och att de får bra information och dokumentation när eleven kommer tillbaka igen.

Upp


Sätter Sanuk betyg?
Vi sätter inte betyg på Sanuk men elever som ska ha betyg och går en längre tid hos oss läser via Sofia Distans vilka också betygsätter eleven. Elever som är hos oss kortare tid får utförliga omdömen i respektive ämne, dessa tar hemskolan del av och har som stöd och komplement till den egna dokumentationen vid betygsättning.
Årskurs 7-9 >>

Upp


Krävs inskolning i förskolan?
Det är givetvis olika från barn till barn men vår erfarenhet är att det ofta går snabbt. Det beror dels på att barnen är vana att gå i förskola hemma men också för att vi har små grupper och möjlighet att möta varje barn utifrån sina behov, intressen och förutsättningar. Information kring de första dagarna och ett individuellt upplägg tas fram vid inskrivningssamtalet som sker innan barnets första dag.

Upp

Vad är skillnaden på barnklubb och förskola?
Om ditt barn går på barnklubb är det kortare dagar, de är hos oss och har roligt mellan kl 8.30 och 11.30. Det är en liknande verksamhet och delvis integrerad med förskolan men förskolan följer läroplanen för sin verksamhet (LpFö). Förskolans tider är mellan 8.30 och 14.00 måndag till torsdag och 8.30 till 12.00 på fredagar. I förskolan serveras lunch.

Upp


Vad är den största skillnaden mellan en skola i Sverige och er svenska skola i Thailand?
De små klasserna, att samtliga lärare är utbildade och har en lång yrkeserfarenhet och att alla elever blir sedda och bekräftade. Miljön är förstås en annan uppenbar skillnad, skolorna ligger nära strand och hav i ett varmt skönt klimat, hur ofta har man t.ex gympalektioner på en strand hemma i Sverige?

Upp


Vad är fördelen för oss att gå på Sanuk istället för t.ex en internationell eller Thailändsk skola?
Det finns flera skäl till varför elever och föräldrar väljer att komma till oss, en faktor är att vi följer läroplanen, en annan att vi enbart arbetar med utbildade och yrkeserfarna pedagoger som talar våra skolbarns modersmål samt att vi arbetar i väldigt små grupper vilket gör att eleverna snabbt kommer in i skolan och studierna. Är man dessutom “bara” borta från Sverige i några månader vill man i regel som förälder att barnen ska ligga i fas med sina klasskamrater hemma när man återvänder till Sverige efter ledigheten.

Upp


Vad är det bästa med Sanuk?
Att vi håller skolorna små och personliga, vi arbetar t.ex inte med mer än upp till ca 12 elever per skolgrupp. Det gör att alla elever lär känna varandra och lärarna väldigt väl vilket skapar en stor trygghet och väldigt trevlig atmosfär. Våra kärnvärden bidrar givetvis positivt, att vi prioriterar och fokuserar på kvalité, gemenskap och personlig utveckling mer än på att “skala ner” för att hålla lägsta pris är något som vi får positiv feedback på både från föräldrar, elever och hemskolor. Avgiften är naturligtvis viktig men inte på bekostnad av våra kärnvärden. En annan väldigt viktig del är givetvis våra kompetenta och duktiga pedagoger. Sanuk har ett väldigt bra rykte som vi värnar väldigt mycket om, det gör att vi varje år har en lång lista på erfarna och kvalificerade pedagoger som söker sig till oss för arbete. Med det urvalet kan vi verkligen välja bland de bästa vilket är till stor fördel för våra elever.

Upp