Förberedelser inför skolstart

Hemma

Skolkoordinatorn skickar information till föräldrarna som handlar om t.ex. skolans förberedelser, material mm  som ska lämnas vidare till hemskolan. 2-3 veckor innan skolstart tar er blivande lärare på Sanuk en kontakt med er via mejl. I mejlet får ni information om skolstarten och en tid för inskrivningssamtal föreslås och bokas.

För elever som stannar en kortare tid (mindre än 17 veckor) ansvarar föräldern tillsammans med hemskolan för att ett underlag med elevens IUP (Individuell Utvecklings Plan) samt läromedel kommer med till oss tillsammans med en planering med uppgifter/ uppdrag kopplat till läromedlet för elevens period hos oss. Elever i år 6-9 som inte läser via Sofia Distans tar alltid med material.

Skolan har inte möjlighet att hålla med specialsalar och kan därför inte erbjuda full undervisning i de praktiskt -estetiska ämnena eller t.ex. genomföra större NO -laborationer. Dessa moment behöver förälder och hemskola diskutera tillsammans hur man smidigast löser. I många fall brukar man lösa det genom att eleven får blockläsa innan eller efter Thailandsvistelsen.

På plats i Thailand

För att på bästa sätt ta emot och hjälpa varje elev håller vi alltid ett inskrivningssamtal innan eleven gör sin första skoldag. Under inskrivningssamtalet får lärare, elev och förälder en möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med varandra, gå igenom rutiner och ta del av eventuellt viktig information gällande eleven (social, medicinsk och pedagogisk).

Vi går även igenom informationen från hemskolan, såsom den individuella utvecklingsplanen, uppnådda mål, planeringen för korttidselever, samt eventuellt upprättade åtgärdsprogram. Förälder ansvarar för att all nödvändig information överförs från hemskolan.

Om ni har en möjlighet är det därför bra, med anledning av detta, att ni bokar resan så att ni kan finnas på plats några dagar innan skolstart.

Varmt välkommen till oss på Sanuk.